Oppussing av fellesområder

Det er noen oppganger som har satt i gang med oppussing av fellesområdene, og det er styret veldig glad for. Det er imidlertid et krav om at all oppussing av fellesområder skal godkjennes av styret før det settes i gang.