P-Husene må rehabiliteres

Styret har fått tilstandsrapport på P-husene. De er i dårlig stand og det er nødvendig med omfattende rehabiliteringsarbeid.

I første omgang gjelder dette sikring av betongsøylene i det midterste huset (P42).

Oppstart av dette er planlagt den 21.9 og arbeidet er beregnet til å ta to dager.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon om planen for videre rehabilitering så fort vi får den.