Parkering

Som en følge av Phus rehabiliteringen er det flere som har store vansker med å finne en parkeringsplass som er nærme nok.

Styret har bestemt at det etableres to nye HC- Plasser nedenfor Joker. Merk at det kreves godkjent parkeringsbevis synlig i frontruten.