Parkeringsreglene

Nå har alle fått tilbake parkeringsplassene sine, og de midlertidige parkeringsreglene blir opphevet fra den 1/3.

Varebiler har da igjen mulighet til å parkere på gjesteparkeringsplassene. Merk at vare – og firmabiler som beboere bruker ikke har lov til å parkere på gjesteparkeringen i tidsrommet mandag – fredag 16:00 – 09:00 og i helgene.

Pass på å følge reglene som står på skiltene og i husordensreglene.