POSTKASSENØKLER:

Styret får noen ganger henvendelser fra beboere som enten ønsker flere nøkler til postkassa, eller få montert ny sylinder med nye nøkler til postkassa. Dette er noe som beboerne selv må ordne. Det er bare å ta kontakt med et låsfirma.