Info vedrørende snøbrøyting av gangveier

Hvor skal jeg henvende meg når det gjelder brøyting og strøing?

Klager på brøyting og strøing av hovedgangveier rettes til:

Oslo kommune Bymiljøetaten tlf 23 48 20 30

                         eller epost til: postmottak@bym.oslo.kommune.no