Nøkler/Tags/Sendere

Nøkler/Tags/Sendere kan kjøpes på styrerommet Odvar Solbergsvei 120 Mandager kl.18.30-19.30

SENDER

Sender Kr 450,-

Alle leiligheter får tildelt en sender som kodes til garasje, bodetasje og oppgangsdør. 

TAGS

Tags Kr 150,-

Hver leilighet får en rød og en svart tag.

Utover dette kan man kjøpe flere i forskjellige farger, (aldri to av samme farge), da vi kan annulere tager som er på avveie/mistet bare ved å få vite fargen som er borte.

NØKLER

Nøkler Kr 100,-/400,-

Alle inngangsdører til oppgangene er nøkkelfrie(kan kun bruke tag/sender). Men det er behov for nøkkel for å komme inn til kjellerbodene, disse koster Kr 100,-

Det er også mulighet for å kjøpe nøkler til garasjene, disse koster Kr 400,-