Søppelhåndtering

Borettslaget har kildesortering.

Dette betyr at vi sorterer vanlig husholdningsavfall i følgende "grupper":

Plast, Matavfall, Papir, Glass og Metall samt Restavfall.

Plast og Matavfall skal kastes i spesielle poser, blå for plast og grønn for matavfall.

Posene for Plast, Matavfall og Restavfall skal alle kastes i avfallskassen for Restavfall.

Det er egen avfallskasse for papir og egen avfallskasse for glass og metall.

Avfallskassene står sentralt plassert gjennom hele borettslaget.

Borettslaget har valgt en løsning med å grave ned avfallskassene langs gangveiesystemet, dette for å forenkle tømming og unngå sjenerende lukt.

Ekstra søppelbil.

Siste onsdag i hver måned (ikke juli), har vi en ekstra søppelbil kjørende gjennom borettslaget, hvor beboere kan kaste annet søppel.

NB gjelder ikke elektriske artikler!!!!!!

Viktig informasjon til alle beboere på Romsås

Husk at man har ansvar for at egen søppel kastes på søppelbilen.