Styrommets adresse og åpningstid

Styrets kontortid: Mandag 18.30-19.30 Adresse: Odvar Solbergs vei 120

Her har vi prøvd å samle viktig informasjon for deg som beboer i Svarttjern borettslag.

Sjekk undermenyene.

Punktet om oss på forsiden blir redigert av OBOS, og har informasjon direkte fra dem.