Dyreutvalget

Dyreutvalget består av:

Stine Brandt Østby Odvar Solbergs vei 194 tlf. 90591878

Gruppas kontaktadresse er dyreutvalget.svarttjern@gmail.com

Dyreutvalget kan treffes på styrerommet, (Odvar Solbergs vei 120) mandager mellom 18.30 og 19.30.

Alle henvendelser om anskaffelse av dyr skal rettes til dyregruppa!!!!!

Husk det må alltid søkes før anskaffelse av dyr.

Søknadsskjema finner du her

Erklæringen om dyrehold (må fylles ut før anskaffelse av dyr) finner du her

Utmeldingsskjema (ved opphør av dyrehold og flytting) finner du her

Med dyrehold følger også forpliktelser.

2 GANGER I ÅRET ER DET HUNDEDUGNAD!

En i begynnelsen av Mai og en i slutten av September.

Disse er OBLIGATORISK for alle hundeeiere.