Prosjektet heiser i lavblokker

Staten går inn med millionbeløp!

Staten ved Husbanken har sagt ja til borettslagets søknad om økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet med heiser i lavblokkene.

På fjorårets generalforsamling ble det enstemmig vedtatt å iverksette prosjektet under forutsetning av støtte fra Husbanken. Som det videre ble opplyst om på general-forsamlingen, har borettslaget vedtatt oppstart av prosjektet i OSV. 168 og 206.

Nå har borettslaget fått innvilget søknaden, og det er et betydelig beløp Husbanken går inn med når det gjelder de to første heisene som skal på plass:

Til selve heiskostnadene i OSV. 168 og 206 har borettslaget fått tilsagn om 1.650.000,- statlige kroner.

I tillegg går staten også inn med en støtte på kr. 284.375,- til prosjektering av heiser i de 13 øvrige lavblokk-oppgangene.

Slik situasjonen er i øyeblikket kan vårt flotte borettslag bli det første, og største i landet, som får på plass heiser i alle lavblokkene.

Hvordan framdriften blir når det gjelder heiser i OSV. 126, 130, 132, 146, 148, 174, 176, 180, 182, 184, 198, 204 og 218 har styret så langt ikke lagt noen endelig plan for. Det vil komme en nærmere redegjørelse om dette i årsmeldingen til årets generalforsamling.