Radonmåling

Styret deler ut radonmålere til de leilighetene som det er aktuelt å kontrollere. Det er kun de som ligger på bakkeplan eller som har yttervegger som er i kontakt med grunnen som skal ha målere.

Målerne skal samles inn etter den 15.4.19