Radonmåling

Styret har fått resultatene av undersøkelsen, og de var veldig gode med noen enkelte unntak. De dette gjelder får beskjed av styret direkte.