Rehabilitering av garasjene

De gjenstående platearbeidene på det øverste parkeringshuset blir utsatt til våren.

Tilstanden på jernet som bærer fasadeplatene, er i en så dårlig forfatning at det kreves omfattende sandblåsing og sveising. Vi utsetter arbeidene for at de som står parkert langs langsiden skal slippe å stå ute i vinterhalvåret.

På de andre P-husene er det mindre arbeider som står igjen.