1 sep 2020

Rehabilitering p hus

Det er oppdaget så store skader i etasjeskillene mellom 2. og 3. i det øverste parkeringshuset at det er fare for at deler av gulvet kan rase sammen.

Som et sikkerhetstiltak må alle biler i 1. etasje flyttes ut innen mandag 7/9.

I tillegg skal det utføres arbeid med store mengder vann som gjør at gjesteparkeringen langs parkeringshuset må sperres av.

Styret forstår at dette kan medføre store utfordringer for mange, og vi ber de som har en ledig parkeringsplass om å tilby denne via nabohjelp appen til OBOS eller via facebookgruppen svarttjernborettslags beboere.