Rehabiliteringen av p-husene

Styret har valgt entreprenøren Consolvo til jobben med å rehabilitere P-Husene.

Det er et ønske om å starte opp i juni måned for å bli klare innen vinteren 2020-21, noe som betyr at de som har kjøretøy som ikke er lett flyttbare eller som har gjenstander som må lagres et annet sted, må legge en plan for å få flyttet dette snart. Gjenstander som blir stående igjen, blir kastet for eiers regning.