Rehabiliteringen av p-husene

Vi nærmer oss valget for hvem som skal få oppdraget med å redde parkeringshusene våre.

Planen og ønsket er at dette omfattende arbeidet skal starte opp før sommeren slik at vi unngår å holde på i to vintersesonger. Entreprenørene beregner en byggetid på ca. 17 mnd. og det vil bli nødvendig med tømming av to garasjeplan av gangen.

Hvor og når de starter er ikke fastsatt ennå.

Styret vil komme med all nødvendig informasjon så fort den er tilgjengelig og det er viktig at denne blir lest og fulgt