Rehabiliteringen av p-husene

Oppstart vil være i P-41(nederste P-hus) 4 etasje den 24.6.19 Det betyr at de som har parkeringsplass der må fjerne alt av gjenstander som er på plassen innen søndag 23.6.19

Styret opphever parkeringsbestemmelsene og det vil bli tillatt å parkere på gjesteparkeringsplassene. Styret ber de som kjenner at de er litt sprekere enn andre om å benytte de parkeringsplassene som er lengst unna eller å bruke ringveien i omtanke med de som har bevegelsesproblemer.                                    Grøntarealer er ikke gjesteparkering.

Det vil ikke bli tilrettelagt for lading av Elbil i byggeperioden.