Rehabiliteringen av p-husene

Consolvo er i gang i P41 (det nederste P-Huset) og det var flott at alle hadde fjernet bilene sine før oppstart!

Det som skal gjøres i P-husene er: fjerning av løs betong, fjerning av rustent armeringsjern og legge inn nytt der det mangler. Det monteres et elektrisk system som skal hindre at armeringsjernet ruster i fremtiden. På gulvet skal det legges en type belegg som gjør gulvet vanntett og det skal etableres avløp slik at vann som kommer inn i garasjen renner ut og ikke blir liggende inne som i dag. Tak og vegger males. Skadede plater og annet slitt og stygt blir fikset underveis.

Vi minner om at alle løse gjenstander som befinner seg på fellesområdene kan bli kastet uten noen form for forvarsel. Dette gjelder både i garasjene og i bodetasjene.