Rens av ventilasjonsanlegget

Det ble gjennomført noen stikkontroller av ventilasjonen før jul og styret har bestilt rens av ventilasjonsanlegget og arbeidet vil starte opp fra midten av februar.

Samtlige leiligheter og alle ventiler skal renses, så igjen er det viktig med god samarbeidsvilje 😊.

Det blir oppslag i alle oppganger og på hjemmesiden om når de kommer til din oppgang.