Renter

Styret har forhandlet fram ny rentesats på lånene våres og vi har klart å få renten ned fra 1,95% til 1,75%. Dette utgjør ca. 660 000 i besparelse pr. år.