Riktig E-postadresse

Styret har fått noen tilbakemeldinger på at man ikke får svar på e-post.

Vi har oppdaget at det står feil adresse enkelte steder på hjemmesiden og dette blir rettet opp straks. Riktig e-post adresse er styret@svarttjern.net