Røykvarselen trenger batteri!

Røykvarsleren skal gi et grønt blink hvert 30. sekund når den virker som den skal. Hvis ikke den gjør det, kom på styrerommet for å få nye batterier.