Salting

Vi får henvendelser om at det ikke er ønskelig at det saltes på gangveien av hensyn til våre firbente venner.

Styret har forståelse for problemene som salt medfører for poter, og flere i styret har hund selv.

Salting er dessverre helt nødvendig for å holde gangveiene sikre for de andre som våger seg ut vinterstid.