Se opp for gravearbeider på gangvei!

I forbindelse med byggingen av den nye barnehagen må en del av gangveien mellom tun 2 og tun 3 graves opp (fra OSV. 146 til OSV. 172/174). Gravingen skyldes ny tilkobling av vanntilførsel til barnehagen. Disse arbeidene vil pågå i to til tre uker.

Det vil bli anlagt en gangvei rundt området der arbeidene skal foregå. Men i de ukene dette arbeidet vil pågå, vil det IKKE være mulig for biler å bruke denne delen av gangveien til inn- og utkjøring. Dette betyr at de som bor på tun 3 (OSV. 168-180) må bruke inn- og utkjøringen ved det midterste p-huset.