Skadedyr

Det er flere leiligheter i 140,142 og 144 som har vært plaget med kakerlakker og man er full gang med å utrydde disse

Det er viktig å melde fra til styret hvis man oppdager skadedyr som ikke hører hjemme i boligen.

Det er ingen egenandel å betale for beboere ved bekjempelse av skadedyr