SMITTEVERNTILTAK VED RENS AV VENTILASJONSANLEGG

Rutine for arbeider i bygninger ved Covid-19

Alle ansatte i TT-Teknikk AS følger myndighetenes anbefalinger og retningslinjer og setter inn tiltak for å forebygge smitte der det er nødvendig.
 

Som generelle forhåndsregler etterlever vi følgende:

 • Vi håndhilser ikke.
 • Vi sørger for at vi kan holde pålagt minste avstand mellom oss og kunde på 2m og ikke under noen omstendighet nærmere enn minimum én (1) meter.
 • Vi sørger for god håndhygiene, og medbringer alltid antibac spray eller engangsservietter med antibac.
 • Engangshansker benyttes alltid.
 • Vi har alltid tilgjengelig engangsdresser og åndedrettsvern som benyttes ved behov.
 • Munnbind benyttes når vi arbeider inne i leiligheter.
 • Arbeidslag holdes faste så langt det lar seg gjøre
 • Generelle hygienerutiner for arbeid med avløp følges

I tillegg ber vi kunder om å forsøke å etterleve følgende:

 • Oppholde seg i andre rom enn der arbeidet pågår om mulig
 • Ved tilfeller hvor beboere har luftveissymptomer, er i isolasjon eller karantene må TT-Teknikk informeres i forkant av oppstart for å vurdere mulighetene for å utføre arbeid.
 • Tilgangspunkter som er nødvendig for utførelse av arbeider må være ryddet godt på forhånd av beboer slik at det blir så få berøringspunkter som mulig for operatører.

I prosjekter der det er nødvendig å stenge vann og avløp i perioder vil vi sammen med kunde se på tilpasning av type og omfang av provisorier, samt sørge for tilstrekkelig renhold og ettersyn av disse. 

Dersom noen av TT-Teknikks ansatte viser symptomer på luftveisinfeksjoner håndteres dette iht myndighetenes retningslinjer.