SOMMERFERIE

SISTE KONTORDAG til styret før sommer og ferietid setter inn for alvor er mandag 12. juni. Første kontordag etter sommeren blir mandag 21. august.

Selv om styrerommet holder stengt vil det selvsagt være fullt mulig å nå de tillitsvalgte, enten via telefon eller e-post (styret@svarttjern.no).

Ønsker du å leie tjernhuset i løpet av ferien send en e-post til   napoleonfoam@yahoo.com