Søppelbilen

Ved den siste søppelbilen, var oppmøte av beboere så dårlig at styret er litt i villrede om vi skal fortsette med dette. Hvis ansvaret for eget avfall er så lav i fremtiden vil måtte avvikle denne svært lukrative ordningen