SØPPELBRANN

Tirsdag kveld tok det fyr i en avfallsbrønn – merket restavfall - utenfor OSV. 166

Brannvesenet ble tilkalt, og fikk raskt kontroll. Det er nesten tragisk å måtte minne om at det ikke skal kastes brennbart eller ulmende avfall i avfallsbrønnene. Vi trodde ærlig talt at alle hadde skjønt det. Uvettig kasting av restavfall som tar fyr, påfører også borettslaget unødvendige kostnader da nytt utstyr til avfallsbrønnen må på plass.