Styrerommet i Odvar Solbergs vei 120, er til vanlig åpent hver mandag 18.30-19.30