Styret håper at alle er friske og raske

i disse vanskelige tider som krever mye av oss alle.

Styrerommet er stengt, men kontakt oss via telefon eller mail, så ordner vi det samme som før!