Styret jobber nå med

Nye fjernkontroller til garasjene, billigere og bedre forsikringstilbud, bedre tilbud fra GET, planlegger hva som skal skiftes av planter og trær, hva som må vedlikeholdes på lekeplassene, lys i garasjene, ladesystem for elbil i garasjene og vedlikehold/utskifting i Tjernhuset