Styret ønsker å digitalisere informasjonsflyten i borettslaget

Borettslagsloven krever at de som skal motta elektroniske meldinger fra borettslaget må gi sin individuelle tillatelse til dette.

Elektronisk forsendelse av dokumenter og meldinger er raskt, kostnadsbesparende for borettslaget, og sparer miljøet for både unødig papirforbruk og avfallshåndtering.
 

Om kort tid vil du derfor motta en sms fra borettslaget via OBOS
med avsender 1929. Styret ber om at du bruker denne til å gi
din tillatelse for digital kommunikasjon.