Svabere i garasjen

Det er plassert ut svabere i parkeringshusene for fjerning av vann som samler i dammer. Det er ikke mulig å løse dette problemet på en annen måte enn å skuffe vannet ned i de hullene som er boret på annenhver parkeringsplass.