Tennisbanen

Arbeide for i år nærmer seg slutten og vi ber om at de områdene som ikke er gangveier, får være i fred slik at vi ikke må planere og rydde på nytt til våren.