Tjernhuset

Vi tar sikte på å starte med utleie etter sommeren, hvis smittesituasjonen tillater dette. Mer info kommer senere.