Tjernhuset

Det er nå mulig å leie Tjernhuset med de begrensningene som gjelder når det kommer til smittevern.

Pr. dags dato så betyr det at det er maks 20 personer som kan være til stede. Reglene krever at samtlige personer skal telles. Uavhengig om de er vaksinert eller ikke.