Tvangsklipping i forhager

Ikke alle som har utgang til forhagene er like flinke til å holde grøntområdet pent. I de siste somrene er det dessverre flere som aldri har brukt gressklipperen.

Nå vil borettslaget tvangsklippe gresset i forhager der beboerne ikke selv gjør det. Andelseierne det gjelder vil få en regning i posten på kr. 500,- for hver gang plenen blir klippet.