Ulovlig fremleie

Nå går borettslaget til oppsigelse

Borettslaget har valgt å gå til oppsigelse av en andelseier som i lengre tid har leid ut sin leilighet uten godkjennelse fra borettslaget.

Styret vil minne om at den/de som går med planer om å leie ut sin leilighet, først må søke borettslaget om bruksoverlating. Om slik godkjennelse ikke foreligger før man leier ut, oppfattes det som brudd både på Lov om borettslag og borettslagets vedtekter, noe som igjen er gyldig grunn til å gå til oppsigelse.

På borettslagets hjemmeside svarttjern.no finner man vedtektene. Punkt 4.2 i vedtektene omhandler Bruksoverlating (fremleie).

Ps! Styret er hele tiden oppdatert når det gjelder hvilke andelseiere som har godkjennelse til å leie ut leilighetene. Til dere som fremleier en leilighet i borettslaget; be om å få se godkjennelsen av andelseieren!