Uønsket besøk

Styret har fått flere henvendelser fra beboere som er blitt oppsøkt av personer som sier de skal sjekke røykvarslerne.

De viser som regel fram et bankkort som ID. Videre opplyser de at det er OBOS og borettslaget som har engasjert dem til å sjekke varslerne. Dette er IKKE riktig. Styret ber dere derfor innstendig om ikke å åpne for ukjente.

Ps! Hvis styret gjør avtaler med firmaer som skal inn i oppgangen, vil dere få beskjed om det på forhånd.