Utleieboder

De som har utleieboder på garasjehusene, må melde ifra til styret hvilken bod de har og i hvilket p-hus.

Vi har oversikten over en del av dem, men mangler mange. Hvis styret ikke får tilbakemelding om hvem som disponerer disse, ser vi oss nødt til å få disse tømt.