Uvettig bruk og hærverk fører til meningsløse heisstopper

To av heisene i borettslaget er gjengangere når det gjelder problemer som fører til heisstans. Heisene i OSV. 166 og 212 har så langt i år hatt fire ganger så mange heisstanser som de tretti andre heisene til sammen.

Årsakene til de mange heisstansene i OSV. 166 og 212, skyldes ikke at disse heisene er i dårlig forfatning. Årsakene kan med få unntak knyttes direkte både til uvettig bruk og hærverk.

Så langt i år oppstår gjerne heisstansene i de to nevnte oppgangene oftest i helgene. Dette igjen betyr at store beløp påløper hver gang en av disse heisene må settes i gang igjen. Seinest sist helg sto begge heisene, den i 212 sto faktisk to ganger.

I OSV. 166 og 212 har det i år til sammen vært 32 utrykninger for å få heisene i gang. Til sammenligning har det vært åtte stanser i de tretti andre heisene til sammen.

Ps! Det som er holdt utenfor disse tallene, er et kraftig lynnedslag tidligere i sommer. Det slo ut 11 heiser og den midtre bommen. Men dette er forklarlige årsaker til at så mange heiser plutselig stoppet.