VI HAR FÅTT NOEN SPØRSMÅL

om installeringen av nye brann- og innbruddsalarmer i alle leilighetene og i fellesrom vil slå ut i økt husleie.

Svaret på dette er nei. Avtalen borettslaget har inngått med GET er allerede innbakt i dagens husleienivå.

Fordelt på alle leilighetene utgjør kostnadene borettslaget får med denne avtalen (leilighetene pluss fellesrommene), kr. 53,- pr. leilighet i måneden, eller kr. 1,76 i døgnet.