VIKTIG INFORMASJON

Vi er da i gang med å legge nytt gulvbelegg.

I første omgang skal det legges nytt i følgende adresser:

Odvar Solbergsvei 120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146 og 148.

Viktig at man ikke har gjenstander (dørmatter,sykler,sko,etc) i felles områdene f.o.m 19.05.21- utover.

Husordenregel: 2.8. Det skal ikke hensettes noe i oppgangen med unntak av barnevogner og rullestoler som ikke er til hinder. Dette gjelder også i kjellergangen foran kjellerboder.

Vaktmester har styrets fullmakt til å kunne fjerne hensatte gjenstander uten nærmere varsel.