Vil bygge ny butikk og 5-etasjers boligblokk!

Borettslaget har fått nabovarsel om at eierne av Joker-butikken ønsker å reise et nytt boligkompleks på sju etasjer (hvorav to etasjer under bakkenivå).

Boligblokka som tomteeierne MEHAR GRUPPEN AS vil reise, blir like høy som Odvar Solbergs vei 144 samtidig som Odvar Solbergs vei 146 og 148 vil bli lagt i skyggenes dal.

 

 

«Eksisterende bygg med butikk rives og nytt leilighetsbygg med butikk og forretninger i 1. etasje skal oppføres. Nybygget med to etasjer under bakkenivå til parkering for de nye beboerne samt fem boligetasjer over butikk- og forretningslokalene, får også takterrasse med grøntareal».

                                       MAP Arkitekter AS

 

Dette fremgår av det nabovarselet som borettslaget mottok sist mandag om planleggingen av et nytt boligkompleks på eiendommen som driverne av Joker-butikken eier; – MEHAR GRUPPEN AS.

Borettslaget har i sine foreløpige merknader til planene om nybygget, gitt klart uttrykk for at vi imøtegår alle planer om et slikt forretnings- og boligkompleks.

I den søknaden som MAP Arkitekter AS på vegne av tomte-eierne nå skal sende inn til Plan- og bygningsetaten, vil boretts-lagets merknader medfølge søknaden.

Styret vil holde dere fortløpende orientert om utviklingen i saken.